Предстоящи промени по тарифи и общи условия

 • 10.01.2019
 • в сила от 11.02.2019
 • Тарифа

Промени в Раздел „Операции с финансови инструменти“ от Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица

Промени в Раздел „Операции с финансови инструменти“ от Тарифата за физически лица

 • 30.11.2018
 • в сила от 15.01.2019
 • Тарифа

Нова тарифа за физически лица, в сила от 15.01.2019 г.

Бихме искали да Ви информираме, че Токуда Банк АД ще прилага нова Тарифа за физически лица.

 • 20.11.2018
 • в сила от 19.01.2019
 • Общи условия

Промени в Общите условия за предоставяне на платежни услуги и интернет баниране

Уведомяваме Ви, че Токуда Банк АД въвежда промени в Общите условия за предоставяне на  платежни услуги и Общи условия за Интернет банкиране на Токуда Банк АД.

 • 14.08.2018
 • в сила от 17.09.2018
 • Тарифа

Промени в Раздел „Операции с финансови инструменти“ от Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица

Промени в Раздел „Операции с финансови инструменти“ от Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица.

 • 06.07.2018
 • в сила от 06.09.2018
 • Общи условия

Нови общи условия за издаване и използване на банкови карти

Уведомяваме Ви, че ТОКУДА БАНК АД прие нови Общи условия за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 20.11.2017
 • в сила от 19.01.2018
 • Тарифа

Нови тарифи за физически и юридически лица, в сила от 19.01.2018 г.

Бихме искали да Ви информираме, че Токуда Банк АД ще прилага нова Тарифа за физически и юридически лица

 • 16.10.2017
 • в сила от 13.12.2017
 • Общи условия

Промени в Общите условия по безсрочен депозит Токуда ДЕТСТВО

Бихме искали да Ви информираме, че Управителният съвет на „Токуда банк“ АД прие промени в Общите условия по безсрочен депозит Токуда ДЕТСТВО, като промените ще влязат в сила от 13.12.2017г.

 • 02.02.2017
 • в сила от 02.04.2017
 • Общи условия

Нови Общи условия за предоставяне платежни услуги на физически лица

С решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД, ще влязат в сила нови Общи условия за предоставяне платежни услуги на физически лица към Рамкови договори за предоставяне платежни услуги на ФЛ по разплащателна сметка и платежна сметка за основни операции и издаване на банкова ДК.

 • 17.01.2017
 • в сила от 01.02.2017
 • Тарифа

Уведомление във връзка с изискването на чл. 73т, ал. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) за повишаване на обществената осведоменост относно възможността за ползването на платежни сметки за основни операции

Считано от 01.02.2017 г., ТОКУДА БАНК АД започва предлагането банкови услуги, свързани с откриването и обслужванетона Платежна сметка за основни операции (ПСОО) на пълнолетни дееспособни български/чуждестранни физически лица

 • 30.12.2016
 • в сила от 21.12.2016
 • Тарифа

Такси по кредити на физически лица

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че с решение на Управителния съвет на Банката от 21.12.2016 г. бяха одобрени промени в таксите и комисионите за потребители /физически лица/

 • 01.12.2016
 • в сила от 01.02.2017
 • Тарифа

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че за улеснение на своите настоящи и потенциални клиенти на 29.11.2016 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Токуда Банк АД прилага в своята дейност

 • 02.04.2016
 • в сила от 02.04.2016
 • Лихвен бюлетин

Предстоящи промени, в сила от 02.04.2016 г.

Уведомяваме Ви, че считано от 02.02.2016 година, с Решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД съгласно Протокол № 654/27.01.2016 г. се коригират лихвени нива по следните продукти

 • 31.03.2016
 • в сила от 24.05.2016
 • Тарифа

Промени в Тарифата от 24.05.2016г.

Уведомяваме Ви, че считано от 24.05.2016 година, с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД съгласно Протокол №697/23.03.2016 г. Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Банката се променя

 • 31.03.2016
 • в сила от 01.04.2016
 • Тарифа

Промени в Тарифата от 01.04.2016г.

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2016 година, с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД съгласно Протокол №697/23.03.2016 г. Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Банката се променя