Управление

Мария Шейтанова

Член на Управителния съвет и изпълнителен директор


Мария Шейтанова е член на УС и изпълнителен директор на Токуда Банк от 2016г.

Притежава магистърска степен по "Вътрешна търговия" от Университета по национално и световно стопанство, София.

Г-жа Шейтанова е била главен оперативен директор, член на УС и изпълнителен директор на Българо-американската кредитна банка.

Преди това е била мениджър управленско консултиране в Делойт & Туш, София. Между 2001 - 2003 г. е работила в Българска пощенска банка, където е ръководила проект за въвеждане на нова информационна система и е била мениджър на проекти за реорганизиране на клоновата система на банката. 

Анна Цанкова-Бонева

Член на Управителния съвет и изпълнителен директор


Анна Цанкова-Бонева е изпълнителен директор и член на УС на Токуда Банк от края на 2016 г. 

Преди да се присъедини към екипа на Токуда Банк тя е била ръководител на отдел "Пазари и ликвидност" на Българо-американска кредитна банка. Там, в продължение на над 16 години, отговаря за управлението на ликвидността и паричните наличности на банката, операциите на междубанковия паричен и валутен пазар, прогнозиране на парични потоци, както и операциите по привличане на средства.

Преди това тя е заемала различни длъжности в отдела за валутни операции на БНБ. Има опит и в областта на недвижимите имоти. Член е на Българска дилърска асоциация.
 

Тодорина Докторова

Член на Управителния съвет и Ръководител управление Корпоративно банкиране


Тодорина Докторова е член на УС с ресор Фирмено кредитиране. Тя заема и длъжността ръководител Управление „Корпоративно банкиране“ във финансовата институция.

Притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения“ от Университета по национално и световно стопанство, София.

Започва професионалната си кариера като експерт в отдел „Лицензиране и контрол на инвестиционните посредници“ в Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Има 17-годишен опит в областта на фирменото кредитиране, била и управляващ директор на „Регионален фонд за градско развитие” АД.


 

Димитър Вучев

Член на Управителния съвет и изпълнителен директор


Г-н Вучев познава добре работата на банката. В периода 2012 – 2019 г. той беше член на Надзорния съвет на Токуда Банк АД.

Преди да се присъедини към Токуда Банк Димитър Вучев е бил член на УС на Българо-американската кредитна банка 15 години и изпълнителен директор на Българо-американската кредитна банка, където заема тази длъжност повече от 12 години.

Професионалната си кариера започва като специалист. Практикува във финансовата сфера, бил е главен специалист инвестиции в Българо – Американски Инвестиционен Фонд.

Притежава богат опит в български и международни компании на ръководни позиции.