Кредити

Възползвайте се от инвестиционни, оборотни и специализирани кредити за разширяване и подкрепа на Вашия бизнес.

Токуда Банк АД Ви предлага стандартизирани продукти - кредит Токуда Агро, кредит Токуда Партньор, кредит Токуда Европроект, както и индивидуални кредитни решения, съобразени с потребностите и спецификата на всяка бизнес дейност. 

Направете следващата стъпка към правилното решение за Вашия бизнес! 

  • Гъвкав погасителен план (сезонен, анюитетни вноски, погасявания от конкретни постъпления по договори, субсидии и др.).
  • Съобразен срок на кредита с реалната възможност за изплащане при всеки конкретен бизнес модел.
  • Различни възможности за обезпечаване на експозициите.
  • Гъвкав процент на самоучастие, с възможност за финансиране до 100%.
  • Конкурентни лихвени условия.
  • Бързина и комплексно обслужване.
  • Специализирано проектно финансиране, от което да се възползват инвеститорите в недвижими имоти и ВЕИ.
Кредит Токуда Агро

Кредит Токуда Агро

Оборотен кредит Токуда Агро за финансиране на текущите разходи на земеделски производители срещу залог на субсидии по СЕПП, СНД, СПП и ЗДП за съответната земеделска година.

Виж повече
Кредит Токуда Европроект

Кредит Токуда Европроект

Токуда Европроект е специализиран продукт с гъвкави условия за изпълнение на одобрени проекти по Европейски програми във всички сфери на икономиката.

Виж повече