Кредит Токуда Европроект

Кредитният продукт Токуда Eвропроект е предназначен за финансиране изпълнението на проекти, одобрени по реда и условията на Оперативните програми – утвърдени от Европейския съюз (ЕС).

Възползвайте се от улеснената процедура и ясни, конкурентни условия и гъвкави схеми на финансиране.

Условия

Валута

Лева, евро или щатски долари

Размер

До 100% от общите допустими разходи

Срок

По договаряне

Изисквания

  • Кредитополучателите да са земеделски производители (физически и юридически лица), предприятия, общини и неправителствени организации. 
  • Кредитът се разрешава след извършване анализ и оценка на финансовото състояние и кредитоспособността на кредитоискателя, съгласно действащите вътрешно-дружествени документи на банката.

Кандидатстване

В офис на банката

Посетете най-близкия офис и обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн кандидатстване

Попълнете онлайн формата за кандидатстване и наш консултант ще се свърже с Вас.