Предстоящи промени по тарифи и общи условия

 • предстои
 • 07.05.2024
 • в сила от 10.07.2024
 • Общи условия

Нови Общи условия за ползване на услуга на „Ипей“ АД от 10.07.2024 г.

Уважаеми клиенти,
уведомяваме Ви, че считано от 10.07.2024 г. Банката ще прилага нови Общи условия за ползване на услугата на Оператора „Ипей“ АД за автоматично плащане на битови сметки с банкови карти – „Електронни битови сметки“.

 • 28.03.2024
 • в сила от 29.05.2024
 • Общи условия

Нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица от 29.05.2024 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.05.2024 г. Банката ще прилага нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги чрез използване на карти.

 • 22.02.2024
 • в сила от 23.04.2024
 • Общи условия

Нови Общи условия за платежни услуги от 23.04.2024 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 23.04.2024 г. Банката ще прилага нови Общи условия за платежни услуги.

 • 01.02.2024
 • в сила от 01.04.2024
 • Тарифа

Нова тарифа за таксите и комисионите за физически лица в сила от 01.04.2024 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2024 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 13.07.2023
 • в сила от 13.09.2023
 • Тарифа

Нова тарифа за таксите и комисионите за физически лица в сила от 13.09.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уедомяваме Ви, че считано от 13.09.2023 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 28.04.2023
 • в сила от 28.06.2023
 • Тарифа

Тарифа за физически лица в сила от 28.06.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уедомяваме Ви, че считано от 28.06.2023 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 13.04.2023
 • в сила от 18.04.2023
 • Лихвен бюлетин

Нов лихвен бюлетин в сила от 18.04.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 18.04.2023 г. Банката ще прилага нов Лихвен бюлетин.

 • 04.01.2022
 • в сила от 04.01.2022
 • Общи условия

Уведомление за промени в Общите условия за издаване и ползване на карти

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че „ТОКУДА БАНК“ АД прие изменения в Общите условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти. Основната част от нововъведенията е свързана с осигуряването на допълнителни услуги и технологични възможности за защита при извършване на плащания с банкови карти в Интернет.

Измененията в ...

 • 16.12.2020
 • в сила от 20.01.2021
 • Общи условия

Приложение 2 към Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД

Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти.

 • 16.12.2020
 • в сила от 20.01.2021
 • Общи условия

Приложение 1 към Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД като ИП

Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти.

 • 16.12.2020
 • в сила от 20.01.2021
 • Общи условия

Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД като ИП

Считано от 20.01.2021 г. Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти.

 • 15.10.2020
 • в сила от 15.12.2020
 • Тарифа

Нова тарифа за физически лица, в сила от 15.12.2020 г

Уведомяваме Ви, че считано от 15.12.2020 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 02.10.2020
 • в сила от 02.10.2020
 • Тарифа

Нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и за юридически лица

Считано от 02.10.2020 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.

 • 30.07.2020
 • в сила от 01.10.2020
 • Общи условия

Нови Общи условия за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ТОКУДА БАНКАД прие нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти. Основната част от нововъведенията е свързана с осигуряването на допълнителни технологични възможности за защита при извършване на плащания с банкови карти в интернет.

Новите Общи условия ще влязат ...

 • 29.05.2020
 • в сила от 03.08.2020
 • Тарифа

Нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и за юридически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01.06.2020 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци. Считано от 03.08.2020г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица .

 • 10.12.2019
 • в сила от 15.12.2019
 • Тарифа

Нова тарифа за физически лица, в сила от 15.12.2019г

Уведомяваме ви, че считано от 15.12.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 04.11.2019
 • в сила от 04.11.2019
 • Тарифа

Нова тарифа за физически лица, в сила от 04.11.2019 г.

Уведомяваме ви, че считано от 04.11.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 18.10.2019
 • в сила от 18.12.2019
 • Тарифа

Считано от 18.12.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица

Уведомяваме ви, че считано от 18.12.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 09.09.2019
 • в сила от 09.09.2019
 • Тарифа

Нови тарифи за физически лица, в сила от 09.09.2019 г.

Уведомяваме ви, че считано от 09.09.2019 г. банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица. 

 • 04.07.2019
 • в сила от 04.09.2019
 • Тарифа

Считано от 04.09.2019г. Банката ще прилага Тарифа за таксите и комисионите за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 04.09.2019г. Банката ще прилага Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

ТОКУДА БАНК АД

покажи още 14 от 14