Нова тарифа за таксите и комисионите за физически лица в сила от 13.09.2023 г.

  • 13.07.2023
  • в сила от 13.09.2023
  • Тарифа

Нова тарифа за таксите и комисионите за физически лица в сила от 13.09.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уедомяваме Ви, че считано от 13.09.2023 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.