Банки кореспонденти на Токуда Банк

Токуда Банк има установена мрежа от банки кореспонденти по целия свят.

Токуда Банк изпълнява валутни преводи в следните валути EUR, USD, CHF, GBP и JPY. С оглед на осигуряване на бързина на клиентските операции банката поддържа сметки в първокласни световни банки. 
     

  Name of the Bank Account № SWIFT Code
USD Raiffeisen Bank International AG 70-55.096.341 RZBAATWW
ЕUR Raiffeisen Bank International AG 1-55.096.341 RZBAATWW
JPY Raiffeisen Bank International AG 94-55.096.341 RZBAATWW
GBP Raiffeisen Bank International AG 83-55.096.341 RZBAATWW
CHF Raiffeisen Bank International AG 73-55.096.341 RZBAATWW