Нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и за юридически лица

  • 29.05.2020
  • в сила от 03.08.2020
  • Тарифа

Нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и за юридически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01.06.2020 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци. Считано от 03.08.2020г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица .