Тарифа за физически лица в сила от 28.06.2023 г.

  • 28.04.2023
  • в сила от 28.06.2023
  • Тарифа

Тарифа за физически лица в сила от 28.06.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уедомяваме Ви, че считано от 28.06.2023 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.