Считано от 18.12.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица

  • 18.10.2019
  • в сила от 18.12.2019
  • Тарифа

Считано от 18.12.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 18.12.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

ТОКУДА БАНК АД