Приложение 1 към Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД като ИП

  • 16.12.2020
  • в сила от 20.01.2021
  • Общи условия

Приложение 1 към Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД като ИП

Считано от 20.01.2021 г. Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти.