Предстоящи промени по тарифи и общи условия

 • 04.01.2022
 • в сила от 04.01.2022
 • Общи условия

Уведомление за промени в Общите условия за издаване и ползване на карти

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че „ТОКУДА БАНК“ АД прие изменения в Общите условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти. Основната част от нововъведенията е свързана с осигуряването на допълнителни услуги и технологични възможности за защита при извършване на плащания с банкови карти в Интернет.

Измененията в ...

 • 16.12.2020
 • в сила от 20.01.2021
 • Общи условия

Приложение 2 към Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД

Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти.

 • 16.12.2020
 • в сила от 20.01.2021
 • Общи условия

Приложение 1 към Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД като ИП

Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти.

 • 16.12.2020
 • в сила от 20.01.2021
 • Общи условия

Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД като ИП

Считано от 20.01.2021 г. Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти.

 • 30.07.2020
 • в сила от 01.10.2020
 • Общи условия

Нови Общи условия за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ТОКУДА БАНКАД прие нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти. Основната част от нововъведенията е свързана с осигуряването на допълнителни технологични възможности за защита при извършване на плащания с банкови карти в интернет.

Новите Общи условия ще влязат ...

 • 20.11.2018
 • в сила от 19.01.2019
 • Общи условия

Промени в Общите условия за предоставяне на платежни услуги и интернет баниране

Уведомяваме Ви, че Токуда Банк АД въвежда промени в Общите условия за предоставяне на  платежни услуги и Общи условия за Интернет банкиране на Токуда Банк АД.

 • 06.07.2018
 • в сила от 06.09.2018
 • Общи условия

Нови общи условия за издаване и използване на банкови карти

Уведомяваме Ви, че ТОКУДА БАНК АД прие нови Общи условия за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 16.10.2017
 • в сила от 13.12.2017
 • Общи условия

Промени в Общите условия по безсрочен депозит Токуда ДЕТСТВО

Бихме искали да Ви информираме, че Управителният съвет на „Токуда банк“ АД прие промени в Общите условия по безсрочен депозит Токуда ДЕТСТВО, като промените ще влязат в сила от 13.12.2017г.

 • 02.02.2017
 • в сила от 02.04.2017
 • Общи условия

Нови Общи условия за предоставяне платежни услуги на физически лица

С решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД, ще влязат в сила нови Общи условия за предоставяне платежни услуги на физически лица към Рамкови договори за предоставяне платежни услуги на ФЛ по разплащателна сметка и платежна сметка за основни операции и издаване на банкова ДК.