Нови Общи условия за предоставяне платежни услуги на физически лица

  • 02.02.2017
  • в сила от 02.04.2017
  • Общи условия

Нови Общи условия за предоставяне платежни услуги на физически лица

Уважаеми клиенти,

С настоящото бихме искали да ви информираме, че с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД, считано от 02.04.2017г. ще влязат в сила нови Общи условия за предоставяне платежни услуги на физически лица към Рамкови договори за предоставяне платежни услуги на физически лица по разплащателна сметка и платежна сметка за основни операции и издаване на банкова дебитна карта.

Промяната се изразява в следното:

Настоящите Общи условия на Токуда Банк АД за предоставяне платежни услуги на физически лица и Общи условия на Токуда Банк АД за издаване и ползване на дебитни карти Maestro са обединени в един общ документ с име ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОКУДА БАНК АД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

  • Считано от 01.02.2017г. за всички нови клиенти и новооткрити сметки се прилагат новите обединени Общи условия за платежни услуги.
  • За всички останали клиенти, чието правоотношение с Банката е възникнало преди днешното обявление, продължават да се прилагат действащите към 01.02.2017г., а настоящото съобщение да се счита за 2-месечно уведомление за промяна.

Посочените нови Общи условия на Токуда Банк АД за предоставяне платежни услуги на физически лица ще бъдат на разположение на официалния сайт на Банката и във всички нейни офиси в цялата страна.

С Уважение,

Токуда Банк АД