Нови Общи условия за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти.

  • 30.07.2020
  • в сила от 01.10.2020
  • Общи условия

Нови Общи условия за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ТОКУДА БАНКАД прие нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти. Основната част от нововъведенията е свързана с осигуряването на допълнителни технологични възможности за защита при извършване на плащания с банкови карти в интернет.

Новите Общи условия ще влязат в сила считано от 01.10.2020 г..

С пълния текст на новите Общи условия на „Токуда Банк“ АД за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти, приложими към Рамков договор за предоставяне платежни услуги на физически лица и към Договор за издаване и обслужване на кредитна карта, можете да се запознаете ТУК, както и в банковите салони на ТОКУДА БАНК АД.

За настоящите клиенти на Банката – физически лица, ползващи банкови карти, това изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от ЗПУПС. В случай, че не приемате новите Общи условия, имате право да заявите писмено желанието си за прекратяване на договора, преди датата на влизане в сила на тези нови Общи условия, без да дължите обезщетение или неустойка.

ТОКУДА БАНК АД ще счита, че клиентът е приел новите Общи условия, ако не я е уведомил писмено за обратното преди 01.10.2020 г..

ТОКУДА БАНК АД