Нови тарифи за физически лица, в сила от 09.09.2019 г.

  • 09.09.2019
  • в сила от 09.09.2019
  • Тарифа

Нови тарифи за физически лица, в сила от 09.09.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 09.09.2019 г. банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.