Нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и за юридически лица

  • 02.10.2020
  • в сила от 02.10.2020
  • Тарифа

Нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и за юридически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 02.10.2020 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.