Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите

  • 01.12.2016
  • в сила от 01.02.2017
  • Тарифа

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че за улеснение на своите настоящи и потенциални клиенти на 29.11.2016 г. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Токуда Банк АД прилага в своята дейност, състояща се в следното:

1. Настоящата Тарифа на Банката се разделя на две самостоятелни части:

  • Тарифа за таксите и комисионите на Токуда Банк за физически лица
    и
  • Тарифа за таксите и комисионите на Токуда Банк АД за юридически лица и еднолични търговци

2. Същевременно са направени промени в стойностите на таксите и комисионите в следните раздели:

2.1. В Тарифата за таксите и комисионите на Токуда Банк за физически лица: 
РАЗДЕЛИ – Банкови сметки, Касови операции, Ценни книжа, Покупко-продажба на валута, Картови разплащания, Интернет банкиране, Допълнителни разпоредби;

2.2. В Тарифата за таксите и комисионите на Токуда Банк за юридически лица и еднолични търговци: 
РАЗДЕЛИ – Касови операции, Ценни книжа, Покупко-продажба на валута, Картови разплащания, Интернет банкиране, Допълнителни разпоредби;

Промените  ще влязат в сила от 01.02.2017 г.