Промени в Тарифата от 24.05.2016г.

  • 31.03.2016
  • в сила от 24.05.2016
  • Тарифа

Промени в Тарифата от 24.05.2016г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.05.2016 година, с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД съгласно Протокол №697/23.03.2016 г. Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Банката се променя, както следва:

Раздел II. Банкови сметки:

Набирателни сметки ОТ НА
За откриване на набирателни сметки 10 BGN 20 BGN

За закриване на набирателна сметка на юридическо лице:

а/ закриване на набирателна сметка и откриване на разплащателна сметка;  Без такса  Без такса
б/ закриване на набирателна сметка без откриване на разплащателна сметка. 2 BGN 10 BGN

ОТ РЪКОВОДСТВОТО