Промени в Тарифата от 01.04.2016г.

  • 31.03.2016
  • в сила от 01.04.2016
  • Тарифа

Промени в Тарифата от 01.04.2016г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2016 година, с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД съгласно Протокол №697/23.03.2016 г. Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Банката се променя, както следва:

Раздел II. Банкови сметки

  1. За набирателните сметки се въвеждат две нови изисквания:
    1.1. Минимално салдо за откриване на набирателна сметка.
    1.2. Такса за поддръжка на набирателна сметка, дължима месечно след изтичане на шестмесечен период от откриването й:
Набирателни сметки Такса
Минимално салдо за откриване на набирателна сметка 20 BGN
За поддръжка на набирателна сметка, месечно след шестия месец от откриването на сметката 10 BGN

Раздел IV.Операции в национална валута

  1. Добавя се нова такса за извършване на периодични масови преводи по сметки в Токуда Банк, а именно:

За периодичен масов превод по сметка в Токуда банк, за всеки превод - 0,50 BGN

ОТ РЪКОВОДСТВОТО