Промени в Раздел „Операции с финансови инструменти“ от Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица

  • 10.01.2019
  • в сила от 11.02.2019
  • Тарифа

Промени в Раздел „Операции с финансови инструменти“ от Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица

Уважаеми клиенти,

С настоящото бихме искали да Ви информираме, че на 9 януари 2019 г. Управителният съвет на Токуда Банк АД прие промени в:

  • Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица, в раздел „Операции с финансови инструменти

Промените влизат в сила считано от 11 февруари 2019 г.

При несъгласие с извършените промени в Тарифата, настоящите клиенти на Токуда Банк АД по операции с финансови инструменти имат право да прекратят, без предизвестие, сключените договори преди датата на влизане в сила на промените, 11 февруари 2019г., без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил писмено за обратното и/или не е предприел действия по прекратяване на договора си преди 11 февруари 2019 г.