Промени в Раздел „Операции с финансови инструменти“ от Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица

  • 14.08.2018
  • в сила от 17.09.2018
  • Тарифа

Промени в Раздел „Операции с финансови инструменти“ от Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица

Уважаеми клиенти,

С настоящото бихме искали да Ви информираме, че на 7 август 2018 г. Управителният съвет на Токуда Банк АД прие промени в:

  • Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица, вкл. в раздел „Операции с финансови инструменти“

Промените са в сила за настоящи клиенти, считано от 17 септември 2018 г., а за нови клиенти – от 17 август 2018 г. При несъгласие с извършените промени в Тарифата, настоящите клиенти на Токуда Банк АД по операции с финансови инструменти имат право да прекратят без предизвестие сключените договори преди датата на влизане в сила на промените, 17 септември 2018г., без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил писмено за обратното и/или не е предприел действия по прекратяване на договора си преди 17 септември 2018 г.