Считано от 04.09.2019г. Банката ще прилага Тарифа за таксите и комисионите за физически лица

  • 04.07.2019
  • в сила от 04.09.2019
  • Тарифа

Считано от 04.09.2019г. Банката ще прилага Тарифа за таксите и комисионите за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 04.09.2019г. Банката ще прилага Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

ТОКУДА БАНК АД