Новини

Продукти и услуги

Уведомление за обработване на превод

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви за вальорите, които ще се прилагат за изходящи преводи в чуждестранна валута, наредени в периода 02 Април 2021 г.05 Април 2021 г.:

- 02 Април 2021 – неработен ден за EUR, GBP, CHF, USD и JPY.

Всички валутни преводи, депозирани на 02 април 2021, ще се изпълн...

Прочети повече…
Продукти и услуги

Информация съгласно чл.3 от Регламент ЕС 2017/576 за 2020 година

Съгласно разпоредбите на чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 Токуда Банк, в качеството си на инвестиционен посредник, ежегодно публикува информация във връзка с водещите места за изпълнение на клиентски нареждания, както и обобщен анализ за качеството на изпълнение на клиентските нареждания.

Прочети повече…
Продукти и услуги

Уведомление за извършване на преводи към Обединените Арабски Емирства

Уважаеми клиенти,

Във връзка с регулаторни изисквания от Централната банка на Обединените Арабски Емирства (ОАЕ), всички плащания, наредени в полза на бенефициенти от ОАЕ, трябва да съдържат 3-буквен код, посочващ предназначението на плащането.

3-буквения код следва да е обвързан с информацията...

Прочети повече…
Продукти и услуги

Уведомление за промени във връзка валутни преводи за/от Обединеното кралство

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство (Великобритания и Северна Ирландия) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

Поради тази причина всички плащания къ...

Прочети повече…
Продукти и услуги

Старт на обновеното интернет банкиране

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да Ви представим новата платформа за онлайн банкиране на Токуда банк, която ще бъде достъпна за всички (настоящи и бъдещи) клиенти на
Банката от 11.01.2021г. 

Настоящите потребители на онлайн банкирането ще имат възможността да се възползват от новата платф...

Прочети повече…
Продукти и услуги

Токуда Банк стартира обновено онлайн банкиране

Очаквайте новата платформа за онлайн банкиране на Токуда Банк, която отговаря на високи изисквания за по-лесно, по-бързо и по-сигурно обслужване. Новият дизайн е интуитивен и се адаптира към различни видове устройства.

Прочети повече…
Токуда Банк АД ще отпуска гарантирани кредити от Фонд на Фондовете
Продукти и услуги, Финанси

Токуда Банк АД ще отпуска гарантирани кредити от Фонд на Фондовете

Токуда Банк АД и Фонд мениджър на финансови инструменти в България подписаха споразумение за портфейлна гаранция, целяща да подкрепи ликвидността на малките и средни бизнеси. Споразумението е част от мерките в отговор на ефектите върху икономиката, причинени от пандемията от COVID-19.

Прочети повече…
Продукти и услуги

Нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица в сила от 01.10.2020г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ТОКУДА БАНКАД прие нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти. Основната част от нововъведенията е свързана с осигуряването на допълнителни технологични в...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Удължаване на срока за Реда за отсрочване на кредити

Токуда банк продължава да подкрепя своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предлaгa действия и механизми за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения.

Прочети повече…
Важно! Продукти и услуги

Конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните задължения - COVID-19

Уважаеми клиенти,

Водени от желанието да преодолеем заедно пандемията от COVID-19 и последиците от нея, Токуда банк  има готовност да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи следните действия и механизми за облекчаване на обслужването на кредитните им задължени...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси, Сигурност

Токуда Банк подкрепя клиентите си, засегнати от кризата с COVID-19

Банката има готовност да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Считано от 04.11.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите

Уведомяваме ви, че считано от 04.11.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Aктуализиация на Политика за управление на жалбите

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че на 31.07.2019 г. Банката актуализира Политика за управление на жалбите на Токуда Банк АД в качеството на инвестиционен посредник.

За повече информация - https://www.tokudabank.bg/bg/dokumenti/tarifi-uslovia/ .

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Считано от 04.07.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че считано от 04.07.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.

Считано от 04.09.2019г. Банката ще прилага Тарифа за таксите и комисионите за физичес...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

„Токуда Банк“ АД ще вземе участие в инициативата „Ден за акции”

„Токуда Банк“ АД ще вземе участие в инициативата „Ден за акции”, организирана за 12 юни 2019 г. от „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД.

Прочети повече…
Продукти и услуги

Уведомление за прилагане на обменни курсове относно предоставяни платежни услуги чрез платежна карта

Уважаеми клиенти,
С настоящото бихме искали да Ви информираме, че считано от 01.05.2019 г. Банката ще прилага обменен курс на EUR 1,960 за превалутиране на предоставяните платежни услуги чрез платежни карти издадени от Токуда Банк.

Прочети повече…