Промяна в тарифите за физически и юридически лица в сила от 24 октомври 2023

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.10.2023 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.

С уважение,

Екипът на Токуда Банк