Нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти от 29.05.2024 г.

Продукти и услуги

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.05.2024 г. Банката ще прилага нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги чрез използване на карти.