Оповестяване по отношение на Регламенти (ЕС) 2017/575 и 2017/576 за 4-то тримесечие на 2023 г.

Продукти и услуги

Отчет: 2023 година

Отчетен период: 01.10.2023 – 31.12.2023 г.

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване, „Токуда Банк“ АД следва да оповести в срок до 31 март 2024 г. информация свързана с изискванията на посочените регламенти.

Повече информация в Сделки с финансови инструменти.