Преференции за физически лица, граждани на Украйна в сила от 24.10.2023 г.

Продукти и услуги Финанси

Продължавайки политиката на солидарност и подкрепа към гражданите на Украйна, Токуда Банк предлага следните преференции за физически лица, в сила от 24.10.2023 г.:

  • Без такса за откриване на разплащателна сметка;
  • Банката продължава решението си да не събира такси за изходящи валутни преводи към Украйна и Молдова за физически лица (*ще се удържат от клиента само поискани или удържани от страна на други банки такси и комисиони); 
  • Банката обявява преференциална такса за предварително проучване, разглеждане на документи и становище относно приемане/отказ за обслужване в размер на 100 лв. (*всички останали изисквания и условия за откриване и поддържане на сметка на чуждестранно лице остават без промяна). 

Банката обръща внимание, че считано от 24.10.2023 г., таксите за изходящи и входящи валутни преводи към Украйна и Молдова, нареждани и/или получавани от юридически лица, се събират съгласно Тарифата на Банката