Новини

Финанси

Годишно Оповестяване на Информция по чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

относно местата за изпълнение на клиентски нареждания и постигнатото качество на изпълнение

Отчет: 2020година
Отчетен период: 1 януари - 31 декември 2019 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 Токуда Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, ежегодно п...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Считано от 04.11.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите

Уведомяваме ви, че считано от 04.11.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Aктуализиация на Политика за управление на жалбите

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че на 31.07.2019 г. Банката актуализира Политика за управление на жалбите на Токуда Банк АД в качеството на инвестиционен посредник.

За повече информация - https://www.tokudabank.bg/bg/dokumenti/tarifi-uslovia/ .

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Считано от 04.07.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че считано от 04.07.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.

Считано от 04.09.2019г. Банката ще прилага Тарифа за таксите и комисионите за физичес...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

„Токуда Банк“ АД ще вземе участие в инициативата „Ден за акции”

„Токуда Банк“ АД ще вземе участие в инициативата „Ден за акции”, организирана за 12 юни 2019 г. от „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД.

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Нови тарифи за физически и юридически лица, в сила от 15.01.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че Токуда Банк АД ще прилага нова Тарифа за физически и юридически лица, както следва:

 • Тарифа за таксите и комисионите на Токуда Банк АД за физически лица, в сила от 15.01.2019 г., която може да откриете тук;
 • Тарифа за таксите и комисионите...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

В сила от 17.08.2018 г. - нови тарифи за физически и юридически лица

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви информираме, че Токуда Банк АД ще прилага нова Тарифа за физически и юридически лица, както следва:

 • Тарифа за таксите и комисионите на Токуда Банк АД за физически лица, в сила от 17.08.2018г, която може да откриете тук;
 • Тарифа за таксите и комисионите ...
Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Нови общи условия за издаване и използване на банкови карти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че „ТОКУДА БАНК“ АДприе нови Общи условия за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

Новите Общи условия ще влязат в сила считано от 13.09...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Тарифата за таксите и комисионите на Токуда Банк за юридически лица и еднолични търговци

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че с решение на Управителния съвет на Банката, считано от 10.07.2018 г., се въвежда такса Наличност в Тарифата за таксите и комисионите на Токуда Банк за юридически лица и еднолични търговци.

Съгласно Тарифата, такса Наличност е в размер на 0,6% го...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

ТОКУДА БАНК АД въвежда промени в Общите условия

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ТОКУДА БАНК АД въвежда  промени  в:

 • Общите условия  за предоставяне на  платежни услуги;
 • Общи условия за Интернет банкиране на Токуда Банк АД;

Общите условия ще влязат в сила, считано от 06.09.2018г.

Промените са продиктувани от приетия нов Закон за пл...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

В сила от 19.01.2018 г. - нови тарифи за физически и юридически лица

Уважаеми клиенти,


Бихме искали да Ви информираме, че Токуда Банк АД ще прилага нова Тарифа за физически и юридически лица, както следва:

 • Тарифа за таксите и комисионите на Токуда Банк АД за физически лица, в сила от 19.01.2018г, която може да откриете тук;
 • Тарифа за таксите и комисионите на...
Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Промени в Общите условия по безсрочен депозит Токуда ДЕТСТВО

Уважаеми клиенти,


Бихме искали да Ви информираме, че Управителният съвет на „Токуда банк“ АД прие промени в Общите условия по безсрочен депозит Токуда ДЕТСТВО, като промените ще влязат в сила от 13.12.2017г.

Прочети повече…
Финанси, Сигурност

Токуда Банк показа стабилност и добра капиталова позиция при проведения от БНБ преглед на активите

Токуда Банк АД има достатъчно капиталови резерви за покритие на вероятни загуби в условията на базовия сценарий за бъдещо икономическо развитие на страната с тригодишен хоризонт.

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Уведомление във връзка с годишното приключване за приемане и обработка на левови и валутни преводи

Във връзка с годишното приключване, бихме искали да Ви уведомим за работното време на банката и начина на приемане и обработка на левови и валутни преводи.

Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 14.11.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 14.11.2014г., час: 15:18 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 530 000 бр. акции * 1,614 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 855 4...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 20.10.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 20.10.2014г., час: 14:42 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 530 000 бр. акции * 1,605 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 850 6...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 10.07.2014г., сделкa на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 10.07.2014г., час: 11:07 сделкa на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 127 065 бр. акции * 1,603 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 203 6...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 08.07.2014г., сделки на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 08.07.2014г., час: 14:04 и 14:05 сделки на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

1 сделка

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 99 503 бр. акции * 1,625 лв./бр.
 • обща стойност н...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 30.06.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 30.06.2014г., час: 14:33 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 89 629 бр. акции * 1,591 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 142 59...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 15.05.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 15.05.2014г., час: 14:09 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 129 702 бр. акции * 1,571 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 203 7...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 14.04.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 14.04.2014г., час: 10:57 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 127 065 бр. акции * 1,574 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 200 0...
Прочети повече…