Нова тарифа за такси и комисиони за юридически лица в сила от 25.01.2022 г.

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че считано от 25.01.2022 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица.