Оповестяване за трето тримесечие на 2021 г. относно сделки с финансови инструменти.

Финанси

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 за трето тримесечие на 2021г. относно сделки с финансови инструменти.

Отчет: 2021 година
Отчетен период: 01.07.2021 – 30.09.2021г. 

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване, „Токуда Банк“ АД следва да оповести в срок до 31 декември 2021г. информация свързана с изискванията на посочените регламенти.
Повече информация в Сделки с финансови инструменти.