Допълнения в Раздел „Операции с финансови инструменти“

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

С настоящото бихме искали да Ви информираме, че на 2 август 2021 г. Управителният съвет на Токуда Банк АД прие промени в:

  • Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица, включително допълнения в раздел „Операции с финансови инструменти“;
  • Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за юридически лица и еднолични търговци, включително допълнения в раздел „Операции с финансови инструменти“.

Допълненията в Раздел „Операции с финансови инструменти“ за физически лица, за юридически лица и еднолични търговци влизат в сила считано от 9 септември 2021 г.

При несъгласие с извършените промени в Тарифата, настоящите клиенти на Токуда Банк АД по операции с финансови инструменти имат право да прекратят, без предизвестие, сключените договори преди датата на влизане в сила на промените, 9 септември 2021г., без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил писмено за обратното и/или не е предприел действия по прекратяване на договора си преди 9 септември 2021г.

ТОКУДА БАНК АД