Новини

Продукти и услуги, Финанси

Тарифата за таксите и комисионите на Токуда Банк за юридически лица и еднолични търговци

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че с решение на Управителния съвет на Банката, считано от 10.07.2018 г., се въвежда такса Наличност в Тарифата за таксите и комисионите на Токуда Банк за юридически лица и еднолични търговци.

Съгласно Тарифата, такса Наличност е в размер на 0,6% го...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

ТОКУДА БАНК АД въвежда промени в Общите условия

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ТОКУДА БАНК АД въвежда  промени  в:

 • Общите условия  за предоставяне на  платежни услуги;
 • Общи условия за Интернет банкиране на Токуда Банк АД;

Общите условия ще влязат в сила, считано от 06.09.2018г.

Промените са продиктувани от приетия нов Закон за пл...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

В сила от 19.01.2018 г. - нови тарифи за физически и юридически лица

Уважаеми клиенти,


Бихме искали да Ви информираме, че Токуда Банк АД ще прилага нова Тарифа за физически и юридически лица, както следва:

 • Тарифа за таксите и комисионите на Токуда Банк АД за физически лица, в сила от 19.01.2018г, която може да откриете тук;
 • Тарифа за таксите и комисионите на...
Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Промени в Общите условия по безсрочен депозит Токуда ДЕТСТВО

Уважаеми клиенти,


Бихме искали да Ви информираме, че Управителният съвет на „Токуда банк“ АД прие промени в Общите условия по безсрочен депозит Токуда ДЕТСТВО, като промените ще влязат в сила от 13.12.2017г.

Прочети повече…
Финанси, Сигурност

Токуда Банк показа стабилност и добра капиталова позиция при проведения от БНБ преглед на активите

Токуда Банк АД има достатъчно капиталови резерви за покритие на вероятни загуби в условията на базовия сценарий за бъдещо икономическо развитие на страната с тригодишен хоризонт.

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Уведомление във връзка с годишното приключване за приемане и обработка на левови и валутни преводи

Във връзка с годишното приключване, бихме искали да Ви уведомим за работното време на банката и начина на приемане и обработка на левови и валутни преводи.

Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 14.11.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 14.11.2014г., час: 15:18 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 530 000 бр. акции * 1,614 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 855 4...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 20.10.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 20.10.2014г., час: 14:42 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 530 000 бр. акции * 1,605 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 850 6...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 10.07.2014г., сделкa на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 10.07.2014г., час: 11:07 сделкa на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 127 065 бр. акции * 1,603 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 203 6...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 08.07.2014г., сделки на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 08.07.2014г., час: 14:04 и 14:05 сделки на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

1 сделка

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 99 503 бр. акции * 1,625 лв./бр.
 • обща стойност н...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 30.06.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 30.06.2014г., час: 14:33 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 89 629 бр. акции * 1,591 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 142 59...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 15.05.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 15.05.2014г., час: 14:09 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 129 702 бр. акции * 1,571 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 203 7...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 14.04.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 14.04.2014г., час: 10:57 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 127 065 бр. акции * 1,574 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 200 0...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 02.04.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 02.04.2014г., час: 16:02 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции

 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ

 • Борсов код: 6А6

 • ISIN: BG1100025052

 • 89 629 бр. акции * 1,562 лв./бр.

 • обща стойно...

Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 14.02.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 14.02.2014г., час: 13:12 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 129 702 бр. акции * 1,542 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 200 0...
Прочети повече…