Новини

Продукти и услуги, Финанси

Уведомление във връзка с годишното приключване за приемане и обработка на левови и валутни преводи

Във връзка с годишното приключване, бихме искали да Ви уведомим за работното време на банката и начина на приемане и обработка на левови и валутни преводи.

Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 14.11.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 14.11.2014г., час: 15:18 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 530 000 бр. акции * 1,614 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 855 4...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 20.10.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 20.10.2014г., час: 14:42 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 530 000 бр. акции * 1,605 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 850 6...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 10.07.2014г., сделкa на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 10.07.2014г., час: 11:07 сделкa на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 127 065 бр. акции * 1,603 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 203 6...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 08.07.2014г., сделки на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 08.07.2014г., час: 14:04 и 14:05 сделки на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

1 сделка

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 99 503 бр. акции * 1,625 лв./бр.
 • обща стойност н...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 30.06.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 30.06.2014г., час: 14:33 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 89 629 бр. акции * 1,591 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 142 59...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 15.05.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 15.05.2014г., час: 14:09 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 129 702 бр. акции * 1,571 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 203 7...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 14.04.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 14.04.2014г., час: 10:57 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 127 065 бр. акции * 1,574 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 200 0...
Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 02.04.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 02.04.2014г., час: 16:02 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции

 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ

 • Борсов код: 6А6

 • ISIN: BG1100025052

 • 89 629 бр. акции * 1,562 лв./бр.

 • обща стойно...

Прочети повече…
Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 14.02.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Токуда Банк АД, сключи на 14.02.2014г., час: 13:12 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

 • Вид финансови инструменти: акции
 • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
 • Борсов код: 6А6
 • ISIN: BG1100025052
 • 129 702 бр. акции * 1,542 лв./бр.
 • обща стойност на сделката: 200 0...
Прочети повече…