Нова тарифа за таксите и комисионите за юридически лица в сила от 08.04.2022 г.

Финанси

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 08.04.2022 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица.