Токуда Банк АД и Фонд на Фондовете подписаха ново споразумение по програма „Възстановяване“

Финанси Събития

Токуда Банк АД и Фонд мениджър на финансови инструменти (Фонд на Фондовете) в България подписаха ново споразумение за портфейлна гаранция по програма „Възстановяване“ в размер на 5 млн. лв., целяща да подкрепи ликвидността на малките и средни бизнеси. Това е второто споразумение между страните, след първоначално подписаното на 20 октомври 2020 г.

Програма „Възстановяване“ бе разработена и стартирана в отговор на предизвикателствата вследствие на пандемията, свързана с COVID-19. Финансовият инструмент представлява портфейлна гаранция, която да позволи на банките да ускорят предоставянето на нови кредити в подкрепа на МСП.

Поради големия интерес и бързото договаряне на ресурса по първото споразумение, както и при отчитане продължаващата необходимост от подобряване на достъпа до финансиране, от Фонда на фондовете бе ангажиран допълнителен ресурс от 96.2 млн. лв. за осигуряване на ликвидност и средства за нови инвестиции, трансформация и растеж. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по линия на REACT-EU. 

Гаранционните инструменти по програма „Възстановяване" дават възможност на българските бизнеси да продължат своето развитие. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от предоставяне на материално обезпечение.

Възможните кредити за бизнеса, които се покриват от гаранционната схема, са следните:

  • Инвестиционни кредити с възможност за до 12 месеца гратисен период по главница.
  • Кредити за преодоляване на финансови затруднения, произтичащи от или усложнени от епидемията от COVID19.
  • Оборотни средства с възможност за до 12 месеца гратисен период по главница.

Срокът на финансиране е от 12 до 84 месеца, в зависимост от вида и целта на предоставения заем.

Фондът на фондовете ще поеме до 80 % от кредитния риск на банките партньори за всеки нов кредит, предоставен по програмата на малки и средни предприятия (МСП), като потенциалните загуби за публичния ресурс са ограничени до 50 % от общото покритие за портфейла. Крайните получатели се очаква да бъдат подкрепени с нови кредити в размер на 240.4 млн. лв.

Представители на малки и средни предприятия вече могат да получат консултация и подадат заявления в Токуда Банк.

Гаранциите в рамките на споразумението са безплатни за крайния кредитополучател.