Информация относно ограничителни мерки по отношение на лица от Руската федерация и Беларус

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

В отговор на санкциите, свързани с прилагането на ограничителни мерки спрямо Руската федерация и Беларус, както затруднения и забавяне на изпълнението на валутни преводи от и към Русия и Беларус, Токуда Банк временно преустановява извършването на преводи от и към банки и получатели, намиращи се на територията на Руската федерация и Беларус.

Токуда Банк временно ограничава и наличностите по сметки на граждани или физически лица, пребиваващи в Руската федерация и Беларус, или юридически лица, образувания или органи, установени в Руската федерация и Беларус. Максималната сума като общо кредитно салдо, по всички сметки в Банката (независимо от вида им), не може да надхвърля 100 000 евро или равностойността им в друга валута.

Поздрави,
ТОКУДА БАНК АД