Нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица в сила от 13.09.2023 г.

Финанси

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 13.09.2023 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.