Прехвърляне на сметки

Токуда Банк предлага удобството да прехвърли вместо Вас платежна сметка от друг доставчик на платежни услуги.

Условия

Прехвърляне на платежна сметка от друг доставчик на платежни услуги (банка, платежна институция, издател на електронни пари) по платежна сметка при Токуда Банк в същата валута. Услугата се предлага на основание разпоредбите на Закона за платежни услуги и платежни системи и се извършва от Ваше име и за Ваша сметка като включва извършването на:

  • Периодични директни дебити (плащания за комунални услуги, наем, застраховки и др.)
  • Нареждания за периодични кредитни преводи (данъци, издръжка, такси и др.)
  • Периодични входящи кредитни преводи (трудови възнаграждения, плащания от социалното осигуряване, от наеми и др.)