Интернет банкиране

Чрез услугата Интернет банкиране Ви предоставяме защитен, сигурен и бърз достъп до Вашите разплащателни сметки, депозити и кредити, регистрирани в банката.

Може да извършвате плащания в лева и валута по всяко време на денонощието, както и да нареждате масови плащания към Ваши партньори, контрагенти и служители. 

Предимства

24 часа в денонощието

Ниски разходи

Максимална защита

 

 • Достъп по всяко време: Банкирате 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Получавате информация за Вашите средства без да се съобразявате с работното време на обслужващия Ви банков офис. Управлявате всичките си сметки от едно място.
 • По-ниски разходи: Не заплащате такси за регистриране и поддръжка на услугата. Таксите за извършените банкови операции са по-ниски в сравнение с таксите за аналогични операции, извършени в банков офис.

 

 • Достъп от всяко място: През интернет имате достъп до Вашите сметки независимо къде се намирате.
 • Права за достъп: Имате възможност да определите нивата на достъп на упълномощените лица и правилата за валидиране на всеки платежен документ, в зависимост от нормативните изисквания /документи/. 
 • Сигурност: Услугата осигурява максимална защита на Вашите данни и информация. 

Условия

Услугата Интернет банкиране Ви дава сигурност, удобство и бързина при управлението на Вашите средства и парични постъпления.

 

Ползвате банкови услуги

 • Нареждане на преводи в лева и валута.
 • Нареждане на преводи към бюджета.
 • Подаване на заявка за теглене на суми в брой.
 • Нареждане за безкасова покупко-продажба на валута.
 • Попълване на съпътстващи преводите декларации.
 • Изпращане на съобщения до банката.
 • Масови плащания.

Получавате актуална информация

 • Наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки.
 • Вашите депозити – сума, дата на падеж, лихвен процент. 
 • Движения и извлечения по сметките Ви.
 • Вашите кредити – погасителен план, дата и размер на следваща вноска, оставащо задължение и др.

Масови плащания

Възможност за обработка на файл за масово плащане, изготвен съгласно предварително предоставен от банката формат. Изготвеният файл може да се импортира чрез услугата Интернет банкиране и ако са спазени всички изисквания, масовото плащане се регистрира за изпълнение в системата на банката.

Обработват се следните видове масови плащания:

 • Тип "кредитни преводи" – предназначено за извършване на плащания в български лева на територията на страната като изплащане на трудови възнаграждения, плащания към доставчици и друг тип преводи към небюджетни сметки.
 • Тип "бюджетни платежни нареждания" – предназначено за плащания от бюджетни предприятия, включени в СЕБРА.
 • Тип "плащания от/ към бюджета" – предназначено за иницииране на плащания от/ към сметки на администратори на публични вземания, както и за плащания от сметки на разпоредители с бюджетни кредити – преводи за данъчни задължения, митнически задължения, глоби и др.

Сигурност

Токуда банк АД използва професионални средства за опазване на сигурността на компютърната си мрежа.

Независимо от това, при работа със системата за Интернет банкиране са много важни и предпазните мерки, предприети от Ваша страна за защита на Вашите компютри и компютърни мрежи. 

При използване на системата Интернет банкиране, Токуда банк АД осигурява максимална защита на клиентските данни и на всички трансакции. 

Регистрация

В офис на банката

Посетете удобен офис на банката, където да попълните и подадете необходимите документи.