Важни препоръки към нашите клиенти относно разпространение на COVID -19

Сигурност

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с нарастващото разпространение на коронавирус (COVID -19) и с отговорност за здравето на нашите клиенти, препоръчваме:

  • всички клиенти, които нямат достъп до Интернет банкирането на Токуда банк, да посетят офис, за да извършат своята безплатна регистрация за активно използване на дистанционния канал за разпореждане със сметките си; 
  • да се възползват максимално от възможностите за дистанционно разпореждане със сметките си като използват Интернет банкиране;
  • при необходимост, от теглене на неголеми суми, в рамките на лимитите по карти, да се използва мрежата от банкомати, чийто адреси са налични на сайта на Банката www.tokudabank.bg. Учтиво напомняме, че клиентите на Токуда банк ползват и мрежата от банкомати на Уникредит Булбанк при еднакви комисиони.

 

ТОКУДА БАНК АД