Уведомление за промени във връзка валутни преводи за/от Обединеното кралство

Продукти и услуги

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство (Великобритания и Северна Ирландия) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

Поради тази причина всички плащания към/от Обединеното кралство, независимо от валутата, се обработват като плащания към/от държава извън Европейското икономическо пространство, като се прилагат съответните такси от Тарифата за таксите и комисионите на Токуда Банк АД.

Поздрави,

ТОКУДА БАНК АД