Уведомление за обработване на превод

Продукти и услуги

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви за вальорите, които ще се прилагат за изходящи преводи в чуждестранна валута, наредени в периода 02 Април 2021 г.05 Април 2021 г.:

- 02 Април 2021 – неработен ден за EUR, GBP, CHF, USD и JPY.

Всички валутни преводи, депозирани на 02 април 2021, ще се изпълняват със следните вальори:

SPOT вальор

07 Април 2021

TOM вальор

06 Април 2021

SAME DAY вальор

Не се изпълнява

- 05 Април 2021 – неработен ден за EUR, GBP, CHF, USD и JPY.

Всички валутни преводи, депозирани на 05 Април 2021, ще се изпълняват със следните вальори:

SPOT вальор

07 Април 2021

TOM вальор

06 Април 2021

SAME DAY вальор

Не се изпълнява

Всички входящи валутни преводи, получени в Банката на 02 Април 2021 г. и 05 Април 2021 г. ще бъдат обработени с вальор, в който сметката на Банката е била заверена.

Банката ще приема и обработва левови преводи без промяна в сроковете за изпълнение.


С уважение,

ТОКУДА БАНК АД