Уведомление за извършване на преводи към Обединените Арабски Емирства

Продукти и услуги

Уважаеми клиенти,

Във връзка с регулаторни изисквания от Централната банка на Обединените Арабски Емирства (ОАЕ), всички плащания, наредени в полза на бенефициенти от ОАЕ, трябва да съдържат 3-буквен код, посочващ предназначението на плащането.

3-буквения код следва да е обвързан с информацията, попълнена в полето „Основание".

В случай че такъв код не бъде посочен, преводът може да бъде върнат от кореспондетската банка, което ще доведе до допълнителни разноски за наредителя.

За допълнителна информация може да видите всички налични кодове в прикачения файл.

Поздрави,

ТОКУДА БАНК АД