Токуда банк вече е член на Японско–българската бизнес асоциация.

Събития

Токуда банк е най-новият член на Японско – българската бизнес асоциация.

Японско-българската бизнес асоциация (JBBA) е създадена през 2020 година, за да подкрепя и популяризира съществуващия японски бизнес в България.

Асоциацията предоставя информация за инвестиционния климат и законодателство, както и практическа подкрепа относно оперативни въпроси на потенциални японски инвеститори в страната.

Целта на Японско-българската бизнес асоциация е да насърчава и подпомага развитието на двустранните отношения между Япония и България, да участва в публични и регулаторни дебати, както и да подкрепя развитието на устойчивия бизнес и поддържане на благоприятна среда.

Сдружението се стреми да организира различни събития, семинари, обучения и конференции, стимулиращи взаимодействието между членовете, техните партньори и бизнес общността като цяло.

Повече информация за Японско - българската бизнес асоциация