Токуда Банк АД, сключи сделка на извън регулиран пазар

Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 17.07.2015г., час: 14:05 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

  •  Вид финансови инструменти: акции
  • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
  • Борсов код: 6А6
  • ISIN: BG1100025052
  • 325 000 бр. акции * 1,619 лв./бр.
  • обща стойност на сделката: 526 175,00 лв.