Токуда Банк АД, сключи на 14.11.2014г., сделка на извън регулиран пазар (OTC)

Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 14.11.2014г., час: 15:18 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

  • Вид финансови инструменти: акции
  • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
  • Борсов код: 6А6
  • ISIN: BG1100025052
  • 530 000 бр. акции * 1,614 лв./бр.
  • обща стойност на сделката: 855 420,00 лв.