По-голяма сигурност и удобство с новото средство за подписване в Интернет банкирането – ТАН

Продукти и услуги Сигурност

Уважаеми клиенти,

Считано от 21 февруари 2018г. Токуда Банк АД прекратява използването на лични сертификати. Подписването на операции в Интернет банкирането ще се осъществява чрез Транзакционен Авторизационен Код (ТАН).

ТАН е уникален, еднократно използваем, 6-разряден цифров код. Той позволява на индивидуални и бизнес клиенти да подписват платежни операции и заявки.

При подписване на документи с ТАН, клиентите получават код чрез безплатен SMS. SMS може да бъде изпратен на мобилен телефон на български и чуждестранен оператор.

Използването на ТАН е напълно безплатно – без месечна или абонаментна такса. За по-голяма сигурност в комбинация с ТАН, полученият SMS съдържа данни за сметка на получателя и сума.

Сигурността на Интернет банкирането се осъществява по криптиран https протокол.

Токуда банк АД използва сървърен сертификат, издаден от компанията Thawte, който гарантира идентичността на сървъра, към който клиентите осъществяват връзка.

Ако не сте сигурни дали имате регистриран телефон за получаване на ТАН по SMS се свържете с най-близкия Ви обслужващ офис.

От екипа на Токуда Банк