Считано от 04.07.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че считано от 04.07.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.

Считано от 04.09.2019г. Банката ще прилага Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.