Работно време на Банката във връзка с предстоящите почивни дни и график за приемане на преводи

Офиси и банкомати

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с предстоящите празнични дни, бихме искали да Ви информираме, че всички офиси на Банката няма да работят в следните дни:

  • от 25.12.2017г. до 27.12.2017г., включително;
  • на 01.01.2018г.

С оглед нормалното приключване на последния работен ден за годината, моля да имате предвид, че на 29.12.2017г. (петък) офисите на Банката ще обслужват клиенти от 8:30 до 12:30 ч.

Банката ще приема и обработва левови преводи с вальор 29.12.2017г., както следва:

  • на хартиен носител за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС както и вътрешнобанкови преводи до 12:30 ч.
  • наредени по електронен канал преводи за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС както и вътрешнобанкови преводи до 12:30 ч.

Краен час за приемане на нареждания за обработка на валутни преводи на 29.12.2017г.:

  • на хартиен носител – 12:30 ч.
  • наредени по електронен канал – 12:30 ч.

Стандартният вальор за изпълнение на входящите валутни преводи ще бъде 29.12.2017г., а за изходящите валутни преводи – 03.01.2018г.

Краен срок за изплащане на входящи преводи по Юнистрийм и RIA ще бъде 12:30 ч.


С уважение,

ТОКУДА БАНК АД