Работно време на Банката във връзка с предстоящите почивни дни и график за приемане на преводи

Събития

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с предстоящите празнични дни, всички офиси на Банката няма да работят в следните дни:

  • от 24.12.2019г. до 26.12.2019г., включително;
  • на 01.01.2020г.

С оглед нормалното приключване на последния работен ден за годината, моля да имате предвид, че на 31.12.2019г. (вторник) офисите на Банката ще обслужват клиенти от 8:30ч. до 12:00 ч.

Банката ще приема и обработва левови преводи с вальор 31.12.2019г., както следва:

  • на хартиен носител за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС както и вътрешнобанкови преводи до 11:30 ч.
  • наредени по електронен канал преводи за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС както и вътрешнобанкови преводи до 11:30 ч.

Депозираните платежни нареждания след 11:30 ч. ще се обработват и изпълняват на 02.01.2020г.

Краен час за приемане на нареждания за обработка на валутни преводи на 31.12.2019 г.:

  • на хартиен носител и наредени по електронен канал – 11:30 ч.

Краен срок за изплащане на входящи преводи на 31.12.2019г. по Юнистрийм и RIA ще бъде 11:30 ч.

Стандартният вальор за изпълнение на входящи валутни преводи ще бъде 31.12.2019г.

Стандартните вальори за изпълнение на изходящи валутни преводи са както следва:

  • на 23.12.2019 г. - вальор 30.12.2019 г.
  • на 27.12.2019 г. - вальор 31.12.2019 г.
  • на 30.12.2019 г. - вальор 02.01.2020 г.
  • на 31.12.2019 г. - вальор 03.01.2020 г.

С пожелание за весели празници,

ТОКУДА БАНК АД