Промени в лихвените проценти от 04.04.2016г.

Продукти и услуги

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 04.04.2016 година, с Решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД съгласно Протокол № 698/30.03.2016 г. се коригират лихвени нива по депозитни продукти за индивидуални и бизнес клиенти.

Считано от 04.04.2016 г. Банката преустановява предлагането на специалните депозитите ТОКУДА Бонус+ и ТОКУДА Аванс+ за нови сделки, както и за 30-месечния срок на Депозит ТОКУДА Инвест. Съществуващите депозити продължават да се олихвяват за съответните срокове по определените по-долу лихвени проценти.

I. ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ (физически лица)

1. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОГОВЕ:

1.1.  Депозит ТОКУДА ИНВЕСТ

BGN
размер/срок 12 м. 18 м. 24 м. 36 м.
1’000,00 – 5’000,00 0,70% 0,95% 1,20% 1,50%
5’000,01 – 15’000,00 0,80% 1,05% 1,30% 1,60%
15’000,01 + 0,90% 1,15% 1,40% 1,70%
EUR
размер/срок 12 м. 18 м. 24 м. 36 м.
500,00 – 3’000,00 0,65% 0,90% 1,10% 1,30%
3’000,01 – 8’000,00 0,75% 1,05% 1,20% 1,40%
8’000,01 + 0,85% 1,10% 1,30% 1,50%
USD
размер/срок 12 м. 18 м. 24 м. 36 м.
1’000,00 – 10’000,00 0,70% 1,00% 1,30% 1,50%
10’000,01 + 0,90% 1,20% 1,50% 1,70%

Минимални изискуеми суми- BGN 1’000/EUR 500/USD 1 000

1.2. Депозит  ТОКУДА СТАНДАРТ

Валута/срок 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца
BGN 0,20% 0,30% 0,50% 0,70%
EUR 0,15% 0,25% 0,45% 0,65%
USD 0,20% 0,30% 0,50% 0,70%

Минимални изискуеми суми- BGN 100/EUR 100/USD 100

1.3. Безсрочен депозит ТОКУДА ПРЕМИУМ

Валута До 10 000 Oт 10 000,01 до 50 000 50 000,01 +
BGN 0,20% 0,40% 0,70%
EUR 0,15% 0,35% 0,65%
USD 0,20% 0,40% 0,70%

Минимални изискуеми суми- BGN 200/EUR 200/USD200

Обявените лихвени проценти се прилагат за новоучредени безсрочни депозити Токуда Премиум, считано от 04.04.2016г., а за всички съществуващи към 03.04.2016 г. включително депозити Токуда Премиум  новите лихвените проценти влизат в сила, считано от 06.06.2016 г.

1.4.  Детски влогТОКУДА ДЕТСТВО МОЕ

Валута Размер
BGN 1,50%
EUR 1,30%
USD 1,00%

Минимални изискуеми суми- BGN10/EUR10/USD 10

Обявените лихвени проценти се прилагат за новоучредени детски влогове, считано от 04.04.2016г., а за всички съществуващи към 03.04.2016г. включително детски влогове новите лихвените проценти влизат в сила, считано от 06.06.2016 г.

1.5.  Дебитна карта Маестро за пенсионери

Размер Лихвен процент
до 1 200 BGN 1,00%
от 1 200,01 до 2000 BGN 0,60%
над  2 000,01 BGN 0,20%

Обявените лихвени проценти се прилагат за новоучредени Дебитни карти Маестро за пенсионери, считано от 04.04.2016г., а за всички съществуващи към 03.04.2016г. включително новите лихвените проценти влизат в сила, считано от 06.06.2016 г.

2. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ПРОДУКТИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБИ:

Лихвената скала по т.3.4 за депозитния продукт „Токуда Стандарт” се прилага и за наличните депозити „Токуда Стандарт+“ и „Токуда Авангард“, прекратени за нови клиенти и нови депозити.

2.1. Депозит Токуда ДЕТСТВО – не се предлага за нови клиенти и нови депозити

Валута 10.00- 1’000.00 1’000.01-5’000.00 5’000.01-15’000.00 15’000.01-40’000.00 40’000.01+
BGN 4,00 % 5,00 % 6,00 % 6,50 % 7,00 %
EUR 4,00 % 5,00 % 6,00 % 6,50 % 7,00 %
USD 2,00 % 3,00 % 4,00 % 4,50 % 5,00 %

2.2. Депозит ТОКУДА Инвест – 30 месечен срок - не се предлага за нови клиенти и нови депозити:

BGN
размер/срок 30 м.
1’000,00 – 5’000,00 1,30%
5’000,01 – 15’000,00 1,40%
15’000,01 + 1,50%
EUR
размер/срок 30 м.
500,00 – 3’000,00 1,20%
3’000,01 – 8’000,00 1,30%
8’000,01 + 1,40%
USD
размер/срок 30 м.
1’000,00 – 10’000,00 1,40%
10’000,01 + 1,60%

2.3.Депозит ТОКУДА Бонус+ не се предлага за нови клиенти и нови депозити:

Валута/период 1 м. 2 м. 3 м. 4 м. 5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.
BGN 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 0,45% 0,55% 0,80% 1,20% 1,80%
EUR 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 0,45% 0,55% 0,70% 1,10% 1,50%

2.4.Депозит ТОКУДА Аванс+ не се предлага за нови клиенти и нови депозити:

Валута/срок 12 месеца 18 месеца 24 месеца
BGN 0,60% 0,85% 1,10%
EUR 0,55% 0,80% 1,00%

ІІ. БИЗНЕС КЛИЕНТИ  /юридически лица/

1.   ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ:

Срок/Валута 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца
BGN 0,10% 0,20% 0,40% 0,60%
EUR 0,05% 0,15% 0,35% 0,55%
USD 0,10% 0,20% 0,40% 0,60%

Минимални изискуеми суми– 1 000 BGN/EUR/USD

Максимален размер - 500 000 лв./250 000 евро/250 000 USD

ОТ РЪКОВОДСТВОТО